Referenciáink

Referenciáink

SZAKVÉLEMÉNY MEGTEKINTÉSE/LETÖLTÉSE

Letölthető dokumentumok
HS-71-H_EMC_Test_Report.pdf
HS-71-H_EMC_meresi_jegyzokonyv.pdf
gyemszi_engedely.pdf
nebih_bizonyitvany.pdf
nebih_jegyzokonyv.pdf
pannon_egyetem_szakvelemeny.pdf
t-network_meresi_jegyzokonyv.pdf

1. GYEMSZI minősítés


beolvasĂĄs0001-002_b

I G A Z O L Á S

Iktatószám: GYEMSZI/013058-005/2014

A Minőségfejlesztési és Intézményfelügyeleti Főigazgatóság Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatósága (rövidítve : EMKI) a Víztisztító-Szerviz Kft. kérelmére igazolja, hogy az alábbi – orvostechnikai eszköznek nem minősülő – ápolási technikai eszköz:

gyártó: Daido-Aquatec Co., Ltd

cím: 219-7 Anyangdong, Manangu, Anyangshi, Kiounggido, 430-010 Korea

termék név: Lourdes hidrogénnel dúsító készülék

típus(ok): HS-71

forgalmazó: Víztisztító-Szerviz Kft.

cím: 2615 Csővár, Madách u.1.

M E G F E L E L

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (6) g) pontja szerinti gyógyászati segédeszköz meghatározásnak.

Az igazolást az EMKI a GYEMSZI/013058-004/2014 sz. szakvélemény alapján állította ki. Ezen igazolást kizárólag a kérelmező által a fentiek szerint nevesített termék(ek)re érvényes.

Jelen igazolás a gyógyászati segédeszköz árának Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak által történő támogatásához használható fel.

Az igazolásban azonosított termék – a gyártó által meghatározott alkalmazási cél alapján – nem orvostechnikai eszköz.

Igazolás érvényessége:

2017.07.29.

Kiadva:

Budapest, 2014.07.29.

TOVÁBB A TERMÉKEKRE->

 

NÉBIH engedély

gep_hig_4883 - bizonyĂ­tvĂĄny0001_b

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Sorszám: E 04883

HATÓSÁGI GÉPHIGIÉNIAI TÍPUSMINŐSÍTŐ

BIZONYÍTVÁNY

A 2008. évi XLVI. Törvényben foglalt felhatalmazás alapján igazoljuk, hogy a

Hidrogénes ivóvíz készítésére alkalmas

Lourdes Pot HS-71 típusjelzésű hidrogénes vízkészítő berendezés

amelyeket a Tisztavíz Üzletház Kft. (Budapest) forgalmaz, a mellékelt 02.4/1170/002/2012 számú,

 2012. szeptember 13-án kelt  vizsgálati jegyzőkönyv 4. pont követelményjegyzékében hivatkozott

 HIGIÉNIAI FELTÉTELEKNEK MEGFELEL

Ennek alapján a fenti típusú, a Hatósági Géphigiéniai Minősítő Vizsgálaton bemutatott mintadarabokkal mindenben megegyező példányok

hidrogénes ivóvíz készítése

céljára

HASZNÁLATBA VEHETŐK

Ez az engedély a Hatósági Géphigiéniai Minősítő Eljárás során felvett 02.4/1170/002/2012 számú,

 2012. szeptember 13-án kelt  vizsgálati szakvéleménnyel együtt, annak keletkezési időpontjától számított öt évig, azon belül visszavonásig érvényes.

Megjegyzések: –

Budapest, 2012. szeptember

 

2. OKI Szakvélemény
Iktatószám: 6444/2007

    A vizsgálatokat a Tiszta Víz Üzletház, Nap Háza Kft. ( 1135. Budapest, Lehel u. 61.) rendelte meg. A gyártó cég Chieh Sheng Co. Ltd. ( No.106, Ming Street, Taya, Taichung, Taiwan RO.C.). A megrendelő a készüléket hálózati ivóvíz utótisztítására, ezen belül íz- és szagrontó anyagok, szerves anyag tartalom, klórozási melléktermékek szabad- és kötött aktív klór eltávolítására ajánlja.
Az RO-100 kisberendezés előszűrőt (PP üveg gyapjú rost 5µm és pp üveg gyapjú rost 1µm, aktívszén (kókuszhéj), ezüstözött aktívszén szűrőt, RO membránt (TFM-50 Osmonics), utószűrőt (aktív szén), visszasózó patront (Aqua filter) tartalmaz, fertőtlenítő egysége DV lámpa (Philips). A víztisztító család többi tagját tekintve ugyanezen szerkezeti egységekből épülnek fel más szerkezeti sorrendben ill. víztisztító kapacitásukban különböznek egymástól. .A vízkezelő család tagjai: RO101, RO102A, RO102, RO102UV, RO110, RO111, RO117, RO293, RO561, RO 929, RO959, RO PR.
A vízkezelő kisberendezés a 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet alapján került bevizsgálásra. A vizsgálatok célja, a megrendelő által megadott, az ivóvíz-utótisztító kisberendezés által eliminálandó komponensek paramétereinek ellenőrzése továbbá, hogy nincs e higiénés szempontból kedvezőtlen, egyéb szennyezettséget eredményező hatása.

A vizsgálatok leírása

     A tisztítóberendezés folyamatos terhelését a budapesti ivóvízhálózatról biztosítottuk. A kísérlet során a kezelt vízből meghatároztuk a pH értéket, lúgosságot, a keménységet, ammónium-, nitrit koncentrációját, az ásványanyag tartalom jellemzésére a fajlagos elektromos vezetőképességet a szerves anyagok jellemzésére az összes szerves széntartalmat (TOC), valamint a szabad- és kötött aktív klór koncentrációját.
A mintavételezés kétféle üzemmódban történt, pangó és folyamatos üzemmódban. A pangó mintázás a készüléken 2-3 nap állás után történő mintavételt jelenti, mellyel a készülék használata során bekövetkező rövidebb üzemszüneteket modelleztük.
A kémiai vizsgálatokkal párhuzamosan, de külön mintákból bakteriológiai vizsgálatokat is végeztünk, amelyek a 22 és 37 °C-on tenyésző baktériumok számára és a Pseudomonasok jelenlétére terjedtek ki.

A vizsgálatok eredményeit a mellékelt táblázatokban foglaltuk össze.

A vizsgálati eredmények értékelése

A víz minőségét, a szokásos ivóvíz-vizsgálati körbe tartozó komponenseket tekintve, az RO­-100 kis berendezés nem befolyásolta kedvezőtlenül.
A “nyers” vízhez képest szerves anyag tartalom TOC-ben mért értékét a berendezés a csapvízzel végzett kísérletben 71 %-kal csökkentette,
a vezetőképességet kb 96%-kal csökkentette a berendezés,
a lúgosság kb. 91 %-kal csökkent a kezelt vízben,
a szabad klór koncentrációját kb. 50%-kal csökkentette a berendezés, a kötött klórt gyakorlatilag teljesen eltávolította a nyers vízből.
A berendezés által tisztított víz maradék összes keménység értéke visszasózó patron használatával átlag 25-30 CaOmg/L-nek adódott. Visszasózó patron nélkül az összes keménység 0 CaOmg/L.
A bakteriológiai vizsgálatok alapján maradandó szennyezettség nem alakult ki se UV lámpa használata nélkül, se UV lámpával.

Készülék értékelése

    A vízhigiénés vizsgálatok eredményeképpen az RO-100 vízszűrő berendezésekről a következők állapíthatók meg:
a berendezés csak ivóvíz minőségű víz utótisztítására alkalmas. A készüléken áthaladó ivóvíz minőségét a víztisztító berendezés javítja amennyiben eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat; a szabad aktív klór tartalmat csökkenti a kötött aktív klór tartalmat gyakorlatilag eltávolítja, valamint csökkenti a szerves- és szervetlen anyag tartalmat a kezelt vízben.
A berendezés által tisztított víz maradék összes keménység értéke kisebb mint a 201/2001 (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott 50 CaOmg/L, így a berendezés által kezelt víz kizárólag ivóvízként történő fogyasztásra nem alkalmas, (a kis keménységű (nagyon lágy) víz tartós fogyasztása egészségügyi szempontból nem javasolható), de egyéb háztartási célokra (főzés, kávé, teakészítés) korlátlan mértékben használható. Ivóvízként korlátozatlan mértékben a visszasózó egységgel használható történő.

1.        A berendezések az OKK-OKI-ban megvizsgált készülék egységeivel azonos minőségűek kell legyenek felépítés, vízzel érintkező szerkezeti anyagok és a vizsgált paraméterek szempontjából.
2.        A kezelt víz esetében az ivóvíz minőségi követelményeknek mind kémiai mind mikrobiológiai paraméterek esetében teljesülniük kell.

A használati utasításnak tartalmaznia kell:

3.        A berendezés csak ivóvíz minőségű víz utótisztítására alkalmas
4.        Az ivásra szánt víz esetében, egészségügyi szempontból, figyelembe kell venni a keménység előírt minimum (50 CaOmg/l) határérték betartását. Amennyiben berendezés által kezelt ivóvíz keménysége nem éri el az 50 CaOmg/l-t, a fogyasztóval közölni kell, hogy a kisberendezés által kezelt víz ivóvízként nem felel meg a magyarországi előírásoknak. A nagyon kis keménységű (lágy) víz tartós fogyasztása egészségügyi szempontból nem javasolható.
5.        A berendezés által kezelt víz visszasózó egységgel ivóvízként korlátozatlanul használható.
6.         A készüléket kizárólag a használati utasításban leírtak szerint szabad használni.
7.        A készülék fertőtlenítése 3 havonta ajánlatos, melyet szervízszolgáltatás keretében a forgalmazó, illetve annak megbízottja kell elvégezzen.
8.        Üzembe helyezés előtt illetve hosszabb üzemszünet után (2-3 nap), fogyasztás előtt legalább 1,5 (másfél) liter vizet át kell engedni a berendezésen.

    Jelen szakvélemény az RO-100 kereskedelmi nevű ivóvíz-utótisztító család berendezésre vonatkozik. A forgalmazására jogosító engedélyt a szakvélemény birtokában az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól kell kérni. Az engedély fenntartását az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 20112001. (X.25.) Kormány rendelet 8.§ (6) bekezdésének megfelelően a kiadás időpontjától számított legfeljebb öt év múlva ismételten kérelmezniük kell.

Budapest, 2007. május 30.

 

Dr. Borsányi Mátyás                                                 Szalay Kinga    osztályvezető                                                       témafelelős

OTH8_s OTH9_s OTH10_s OTH11_s

Kiadta és ellenjegyezte:
Országos Környezetegészségügyi Intézet
1097 Budapest, Gyáli út 2-6., 1437. Budapest, Pf. 839.
Tel.:(l) 476-1100, Fax:(l) 215-0148, http://efrirk.antsz.hu/oki/

 

Szakvélemény

Iktató szám: 6444 /2007

Az RO-100 kereskedelmi nevű reverz ozmózis ivóvíz-utótisztító kisberendezés családról

 

3. Meglepett mennyire segíti a gyógyulást a tiszta víz!

dr. B. Andrea, Budapest:

“Hallottam egy előadást Darvas Béla professzortól arról, hogy a környezetszennyezés következményeként az „ivó”vízzel sajnos gyomirtó maradványokat, szúnyogirtó szereket és más mezőgazdasági mérgeket, gyógyszer bomlástermékeket és további szörnyűségeket is juttatunk a szervezetünkbe, amelyek hatása hosszú távon kiszámíthatatlan és eléggé félelmetes. Ez adta az utolsó lökést ahhoz, hogy konyhánkba víztisztító berendezést szereltessünk be.

Az első hetekben kamaszokat meghazudtoló pattanásos arccal jártunk-keltünk a világban, ez vitathatatlanul jelezte, hogy a tiszta víz méregtelenítő, tisztító hatása megindult a szervezetünkben.

Orvosként a krónikus betegségben szenvedő hozzám fordulóknak mindig első helyen ajánlom a megfelelő vizet és a teljes értékű táplálkozást, hiszen csak a megfelelően táplált és karbantartott test képes a gyógyulásra. Tudok olyan allergiás betegekről, felnőttről és gyermekről egyaránt, akiknek az allergiás tünetei néhány hónap után megszűntek a tiszta víz fogyasztása mellett.

Mindenkinek ajánlom ezt a víztisztító készüléket, aki számára fontos saját és családja egészsége. Az egészség a legfontosabb értékünk, a tiszta víz segít megőrizni.

Sokan kérdezik:

Létezik olyan berendezés, amelyik kiszűri a baktériumokat, vírusokat, vegyszereket, klórszármazékokat, nitrátot, arzént, a hormont és a gyógyszerszármazékokat?
Jó hír: igen!
Víztisztító berendezéseink kiszűrik az összes szennyeződést ivóvizünkből, sőt az energetizáló moduljaink tisztítás után újra harmonizálják azt. Így a saját otthonunkban, a munkahelyünkön ihatunk kristálytiszta, gleccservíz minőségű tiszta vizet.

“De a hagyományos víztisztítók, sőt a szénszűrők is ilyen vizet állítanak elő!”
A hagyományos csapra szerelhető szénszűrővel kombinált készülékek 5-10 mikronnal, míg a reverz ozmózis technika 0,0001 mikronnal szűr. A tisztítási hatékonyságok is ennek megfelelőek!

“Igen, de ez a RO-készülék sokba kerül!”
Ha ásványvizet iszik a család, akkor kb. 7-9 hónap alatt megtérül az ára. Utána pedig az éves megtakarítás legalább 100 000 Ft/ év!
Minden csak nézőpont kérdése. Mi szívesen takarítjuk meg évente ezt az összeget!”

 

4. Általános iskolai tapasztalatok

A pedagógusok és gyermekek nagy örömére már Szentendrén, a Templomdombi Általános Iskolában is az RO 102 családi víztisztító kristálytiszta vizét fogyasztják!

Ezzel a technológiával eltávolítjuk a csapvízből a vegyi szennyeződéseket, a hormon és gyógyszerszármazékokat, az egyéb káros elemeket, mint például a klór, ólom, azbeszt, arzén, nitrát, stb., s mi több, ezzel a különleges filtertechnikával a vízben maradt baktériumok, vírusok is kiszűrhetők.

2007 novemberében egy szülő adományaként került iskolánkban felszerelésre egy RO-102 családi ivóvíztisztító. Örömmel fogadtuk a felajánlást, hisz az egészségnevelési programunkban célul tűztük ki, hogy megismertetjük tanulóinkkal az egészséget veszélyeztető anyagokat, azok környezeti hatásait, és a mindennapi életvitelünkben igyekszünk kiküszöbölni azokat.

A gyerekekkel osztályközösségben beszéltük meg a tiszta víz fontosságát, majd sorra kipróbálták az ivókút használatát.

Legnagyobb örömünkre – ahogyan ők nevezik – az „ivószaruból” isznak, és egyre kevesebb cukros üdítőt, teát fogyasztanak.

Reméljük, a gyerekek révén egyre több családhoz is eljut az életet adó víz tisztaságának a fontossága, hisz az egészség nem cél, hanem eszköz a boldogabb és teljesebb életvitel kialakításához.

Szentendre, 2008. március 11.

Köszönettel:

dr. Beregnyei Józsefné
igazgató
Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

 

Nem csak a nagyoknak ízlik a tiszta víz!

Tisztelt Tisztavíz Üzletház!

Örömünket és a gyermekek megelégedettségét szeretnénk megosztani Önökkel. A tiszta vizet szolgáltató kút a tanulók közkedvelt helye. Gyógypedagógiai Intézmény vagyunk. Az egyik tanulásban akadályozott pici elsős lányka elém penderült és közölte velem: “Én nagyon szeretek ebbe az iskolába járni, mert itt még a víz is finom!” Néhány képet mellékelek.

Tisztelettel és üdvözlettel:
Faragóné Bircsák Márta
igazgató
Óvoda, Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1035 Bp., Szellő u. 9-11.

DSCF1520DSCF1519

DSCF1516DSCF1518

DSCF1514DSCF1517

 

5. Dr. habil Véha Antal dékán

Korábbi tájékozódásaim után biztosra akartam menni, ezért először családom számára vásároltam meg a Tiszta Víz Üzletház „RO 102 Családi” elnevezésű, fordított ozmózissal működő berendezését. Használata során kiderült: az RO-víz nemcsak a szervezetünkre gyakorol kiváló hatást, hanem a vele készített ételek is sokkal finomabbak, az ízek teltebbek, mint a csapvízből készülteké. S mindezt kevesebb fűszerrel érte el a feleségem! Családom hamar megszerette, majd a tisztított víz fogyasztása teljesen természetessé vált számunkra. Ma már el sem tudom képzelni, hogy ne vigyek magammal „otthoni forrásom” vizéből, ha vidékre megyek.

Személyes tapasztalataim után kíváncsiak voltunk, milyen hatású az élelmiszer-technológiában az alacsony ásványianyag-tartalmú, tiszta RO-víz. Intézetünk egyik laborjába telepítettünk egy fordított (reverz) ozmózis elvén működő (RO) víztisztító berendezést. A készülék üzembe helyezését követően különféle élelmiszer-technológiai (sütőipari, édesipari, stb.) vizsgálatokat végeztünk. Azt tapasztaltuk, hogy az RO-vízzel készült termékek mind ízvilágban, mind minőségben, mind eltarthatóságban jobbnak bizonyultak a vezetékes hálózati vízzel készítettekhez képest.

Egy technológiai kísérletnél kétféle édesipari zseléterméket készítettünk. Zselírozó anyagként pektint (amely növényi eredetű) valamint zselatint (amely állati eredetű kötőszöveti fehérje) használtunk.

Legfontosabb megállapításunk, hogy RO-víz használatakor a pektines mintánál lényeges (szignifikáns) keménység növekedést tapasztalhatunk. Más szóval a reverz ozmózis elvén működő készülékből származó szűrt vízzel készült pektin alapú minták keményebbeknek, rugalmasabbaknak bizonyultak a vezetékes hálózati vízzel készített mintáknál.

Ma már a Dékáni Hivatalban is a Tiszta Víz Üzletház „Luxus” típusú állókútjából nyert RO vizet fogyasztjuk, ami nemcsak sokkal jobb minőségű, jobban oltja a szomjunkat, hanem lényegesen olcsóbb is, mintha ásványvizet vagy ballonos vizet vásárolnánk.

A Tiszta Víz Üzletház berendezései mind lakásomban, mind munkahelyemen több éve hibátlanul, teljes megelégedettségünkre üzemelnek, ezért csak ajánlani tudom mindenkinek ezeket az RO-elven működő „vízforrásokat”.

Szeged, 2007. 07. 24.

Dr. habil Véha Antal

dékán

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar

6. Dr. Békési László

 

A nem megfelelő táplálkozás egyik kulcseleme, hogy nem fogyasztunk megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet. A csaknem telített cukoroldatként fogyasztott szénsavas üdítőkből nem képes szervezetünk megfelelő mennyiségű vizet felhasználni, hiszen a sűrű oldat feldolgozásához és megfelelően híg vizelet formájában történő kiürítéséhez is szükség van vízre (egyébként a sűrű és savanyú szagú vizelet ürítése esetén nagyon megemelkedik a vesekövesség esélye).

A naponta elfogyasztott folyadékmennyiségben az ivóvíz arányának növelése kézenfekvő megoldás lehetne erre a problémára, de nem mindegy, hogy milyen ivóvizet iszunk. Olyat, amilyet a Dunából nyerünk? Abból a folyóból, amibe egyébként belefolynak az egyre agresszívebb háztartási tisztítószerek bomlástermékei, és egy durva szűrés után beleengedjük az emberi szennyvizet is (annak összes gyógyszerhatóanyag-maradékával együtt)? Vagy olyan ivóvizet (ásványvizet) iszunk, aminek a nátrium-tartalma kifejezetten magas? (Ez az egyetlen anyag, aminek a felesleges bevitele bizonyítottan emeli a vérnyomást. Ráadásul a magyar konyha sósan főz, és mi magyarok nátriumban gazdag kősót használunk…)

Ezen problémák miatt nagyon örültem egy olyan berendezésnek, ami tökéletesebb ivóvíz-szűrést biztosít, mint amit a vízműtől készen kapunk. Ez a berendezés hatékonyan kiszűri a vízből az összes káros anyagot (vírusokat, szerves és szervetlen szennyező vegyület-maradékokat, fogamzásgátló tabletták maradék hormonvegyületeit, de még a klórt és a fémionokat is.) Ezzel együtt természetesen az ásványi sókat is kiszűri a rendszer, de vegyes táplálkozás mellett és zöldségek fogyasztásával a megfelelő mennyiségű ásványi anyagot amúgy is bevisszük.

Mi sokat főzünk otthon, és sok teát fogyasztunk. Mindent a víztisztító berendezéssel készített vízből készítünk. Sokkal teljesebb, zamatosabb lett az íze a leveseknek és a teának is.

Az élet úgy hozta, hogy a berendezés beszerelését követő első héten otthon voltunk, szabadságon. Szinte csak tisztított vizet ittunk. Az első héten – talán a méregtelenítő hatás miatt – fáradtnak éreztük magunkat, de ez utána elmúlt. Az ivóvízfogyasztásom megnőtt, korábban képtelen voltam meginni 1 liter vizet egy nap alatt, azóta 2-3 liter vizet is kényelmesen el tudok fogyasztani, kifejezetten jól esik.

Az én családom sem kivétel, nálunk is van allergiás megbetegedés. Egyik kisfiamnak pollen- és ételallergiája van, nekem „csak” pollenallergiám. A berendezés használatának köszönhetően az allergiás tüneteink szinte megszűntek. Nekem az évente június elején 2-3 hétig nagy intenzitással jelentkező bodza-allergiám mindössze napi 1 szem allergia elleni tabletta szedésével egyensúlyban volt. A pollenallergia korábban nagy megterhelést jelentett a szervezetemnek, és több gyógyszer és orrcsepp, valamint szemcsepp kombinációjával volt elviselhető szinten tartható.

Kisfiam ételallergiája 3 évvel ezelőtt kezdődött. Kakaóra volt allergiás – amit korábban szeretett, és sokat fogyasztott –, de olyan erővel, hogy ha az ételben csak nyomokban volt is a kakaó, akkor is másnap vagy harmadnap teljes csalánkiütéses volt a teste. Ha esetleg nem is tüntették fel a csomagoláson, hogy az étel kakaót tartalmaz, kisfiam kiütése ezt egyértelműen jelezte. A csokoládé szinte teljesen csak kakaó. Képzeljenek el egy gyereket, aki nem ehet csokoládét… illetve semmilyen barna színű édességet sem (gondolják végig: szinte minden édesség, süti barna)! Mivel a gyerekek kedvenc barna üdítője is tartalmaz kakaót – és kisfiam arra is allergiás volt -, ezért viszonylag könnyen sikerült ezzel együtt a szénsavas üdítőitalokról is leszoktatni.

Kisfiam a napi vízfogyasztásának nagyobb részét tiszta vízből vagy tiszta vízből készült teával fedezi. Egyébként kifejezetten szereti a tiszta vizet magában is. Nagyon nehéz ellenállni annak, hogy egy gyerek ne fogyasszon kakaót. Kisfiam nagyon fegyelmezetten betartotta ezt a szabályt, de időről időre engedélyt kért egy próbára: hagy egyen egy kocka csokit. Havonta egyszer kipróbáltuk, de sajnos mindig csalánkiütéses lett.

Mintegy 9 hónapnyi tiszta vízfogyasztás után egy ilyen próbát követően nem lett csalánkiütéses. Azóta ez az állapot stabil, a kakaóallergia megszűnt! Természetesen csak óvatosan bánunk ezzel az eredménnyel, nem akarjuk szervezetét ismét túlterhelni, hogy megint allergiás legyen.

Saját tapasztalataink alapján, orvosként kifejezetten ajánlom a Tiszta Víz Üzletház RO berendezéseit, mert kiváló minőségű, tiszta ivóvizet állítanak elő – bármilyen csapvízből, és az ilyen víz egészségügyi hatása kiváló. A berendezések megbízhatóan, kevés karbantartási igénnyel működnek.

Szintén ajánlani tudom a cég szakembereit, akik profi módon, időben, udvariasan és készségesen rendelkezésre állnak.

Telki, 2006. október 24.

Tisztelettel:
Dr. Békési László
Ügyvezető igazgató
 

 

7. Orvosként is, magánemberként …

dr. Békési Andrea Budapest:

Sok éve már, hogy csapvizet nem ittunk, és főzésre is csak szűrőkancsóban átengedve használtuk. Aztán hallottam egy előadást egy konferencián Darvas Béla professzortól arról, hogy a környezetszennyezés következményeként az „ivó”vízzel sajnos gyomirtó maradványokat, szúnyogirtó szereket és más mezőgazdasági mérgeket, gyógyszer bomlástermékeket és további szörnyűségeket juttatunk a szervezetünkbe, melyek hatása hosszú távon kiszámíthatatlan és eléggé félelmetes. Ez adta az utolsó lökést ahhoz, hogy konyhánkba víztisztító berendezést szereltessünk be.
Az elmúlt hónapokban napi 2-3 l tiszta vizet iszunk naponta, lelkesen visszük magunkkal palackokban munkába, kirándulásra is. Utoljára gyermekkoromban ittam ilyen ízű vizet a falusi artézi kútból. Néhány nap után a palackozott ásványvíz sem ízlett, valahogy „nehéznek”, élettelennek tűnt. Sohasem gondoltam volna, hogy a színtelen, szagtalan víz különböző „formái” ennyire megkülönböztethetők egymástól. Természetesen tiszta vízzel főzünk, sőt szobanövényeinket is tiszta vízzel öntözzük, igen szépek, mindenki megcsodálja őket.
Az első hetekben kamaszokat meghazudtoló pattanásos arccal jártunk-keltünk a világban, ez vitathatatlanul jelezte, hogy a tiszta víz méregtelenítő, tisztító hatása megindult a szervezetünkben. Időközben megszületett kislányunk, aki élete első napjaitól kezdve csak tiszta vízből készült teát, majd ebben főtt (bio)zöldségeket kapott, és magát a vizet is nagyon szereti inni. Nem kell drága bébivizet vásárolnunk, és az ásványvizekkel sem terheljük túl a veséjét. Nagy öröm, hogy egészséges vízzel is támogathatjuk fejlődését. Ha elutazunk valahová, az ő számára mindig visszük magunkkal a tiszta vizet.
Orvosként, a krónikus betegségben szenvedő hozzám fordulóknak mindig első helyen ajánlom a megfelelő vizet és a teljes értékű táplálkozást, hiszen csak a megfelelően táplált és karbantartott test képes a gyógyulásra. Tudok olyan allergiás betegekről, felnőttről és gyermekről egyaránt, akiknek az allergiás tünetei néhány hónap után megszűntek a tiszta víz fogyasztása mellett.

Mindenkinek ajánlom ezt a víztisztító készüléket, aki számára fontos saját és családja egészsége. Az egészség a legfontosabb értékünk, a tiszta víz segít megőrizni.

8. OTH Határozat

Amennyiben kérdése merült fel a víztisztító berendezésekkel kapcsolatban, úgy munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére elérhetőségeink egyikén!

Kérdésed van? Tedd fel itt!

Tiszta Víz Üzletház Víztisztító-Szervíz Kft.

Infovonal/Szerviz elérhetőségek:

A Tiszta Víz Üzletház nyitvatartása:

H-K-Cs: 8:00-16:00, Szerda: 8:00-18:00

Péntek: 7:00-15:00

Megközelíthetőség:

A 3-as metróval a Árpád híd megállóig, majd egy 1 perces sétával a centrum felé, majd a második sarok – a Duna oldalán – a Váci út 108. (a Váci út és Zsilip utca sarok). Bármilyen irányból a Róbert Károly krt. – Váci út kereszteződéséig, majd gyalog a centrum felé és a második sarok – a Duna oldalán – a Váci út 108.

Parkolási információk:

Az üzlet környezetében csak fizetős parkolás lehetséges. A parkolási időszak 08:30 – 18:00 között 265 Ft / óra. Javasolt parkolási területek: Zsilip utca, Árbóc utca, Visegrádi utca, Süllő utca, Váci út páros oldal.

Rólunk:

Cégünk 2008 óta foglalkozik ipari és lakossági vízkezelő és víztisztító berendezések értékesítésével és szervizelésével. Szervizhálózatunk országos lefedettségű, megbízható és rugalmas, folyamatos az alkatrészellátásunk. Kiemelkedően magas, akár 7 év garanciával értékesítjük berendezéseinket. Minden általunk beüzemelt víztisztító berendezést ellátunk vízszivárgás érzékelő, elzáró szeleppel, aminek köszönhetően teljesen biztonságos, szivárgásmentes a készülék használata. A beszerelt berendezések szervizelési igényét folyamatosan nyomon követjük és automatikusan jelentkezünk amikor esedékessé válik. Berendezéseink mind kiváló minőségűek és rendelkeznek az összes szükséges engedéllyel.